# # #

Akademie tradičního karate Brno

Klub se zabývá tradičním japonským bojovým uměním, karate, v Brně. Následuje učení Gichina Funakoshiho (zakladatele moderního karate) a Hidetaka Nishiyamy. Klub tradičního karate spolupracuje s Českou asociací tradičního karate - ČATK. Nabízíme hodiny pro dospělé i pro děti. Instruktoři, stejně jako členové akademie, se pravidelně účastní národních i mezinárodních akcí pořádaných ČATK a ITKF (Mezinárodní federace tradičního karate).

Chci začít cvičit karate #

Tradiční karate

Z historie Karate

Přestože dnes známe spoustu sportů, které nesou název „Karate“, původně bylo Karate pouze jedno. První, nebo také Tradiční Karate (Karate-do) je původní bojové umění, od kterého si tyto sporty převzaly označení „Karate“. Karate má kořeny v systému sebeobrany beze zbraně – „Tode“, které se vyvinulo na ostrově Okinawa, ovlivněném více než dva tisíce let starými čínskými bojovými uměními. Tradiční Karate nyní představuje umění Karate, které sleduje principy japonského „Budo“,  umění boje. Více o Budo

Cíle a hodnoty Tradičního Karate

Vítězství samo o sobě není hlavním cílem tradičního karate. Tradiční karate je umění sebeobrany využívající lidského těla v té jeho nejúčinnější formě. Používají se zejména kryty,údery pěstí, seky a kopy v kombinaci s dalšími příbuznými pohyby. Cvičením tradičního karate se člověku dostává prostředků pro rozvoj psychických a mentálních dovedností. Prostřednictvím neustálého bádání po technickém zlepšení se v celé míře začínají rozvíjet lidské schopnosti. Zatímco stupně technické vyspělosti mohou být dosaženy pouhým vykonáváním technik, hledání v tradičním karate nemá žádné meze. Lidská schopnost rozvoje a teoretická možnost uspět jsou hranice, které vyžadují naše neustálé zkoumání.

Hidetaka Nishiyama